👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och joner

Skapad 2020-01-16 12:58 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola F
Vi funderar över skillnaden mellan kemisk förening och blandning, samt hur en blandning kan separeras. Vidare lär vi oss om skillnaden mellan atom och jon, och vad jonbindning är. Kunskaperna visas genom ett prov. Arbetsregler för kemisalen, farosymbolernas betydelse samt namn på laborationsutrustning skall tränas in och förhör med godkänd nivå kommer att utföras.

Innehåll

Centralt innehåll

Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

 

Kunskapskrav på E-nivå

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 

 

Matriser

Blandningar och joner

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1