👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skriver berättelser

Skapad 2020-01-16 13:14 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet tränar vi på att skriva berättelser med en tydlig struktur. Vi tränar också på att bearbeta texterna vi skriver genom att variera språket och att använda beskrivningar. Självklart har vi också fokus på att stava och använda skiljetecken.

Innehåll

Lärandemål

  • planera och skriva en berättelse med tydlig struktur
  • att utveckla person- och platsbeskrivningar
  • använda rätt skiljetecken
  • att undvika talspråk och variera språket.

Bedömning

 Vi kommer att skriva en eller flera berättelser där du får möjlighet att visa din förmåga att formulera dig och visa hur väl du bearbetat din berättande text.

Undervisningens innehåll

Vi går igenom "basreceptet" för en berättande text och övar på att planera berättelsen och sedan skriva själva berättelsen.

Vi övar specifikt på hur att göra  person- och platsbeskrivningar.

Vi övar på att beskriva känslor.

Vi går igenom olika typer av skiljetecken och tränar på att använda dem.

Vi skriver både för hand och på våra iPads.

 

Matriser

Sv
Skriva - berättande text

E
C
A
Koppling till uppgiften
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. * Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Räknar upp händelser.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. * Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll. * Texten behandlar uppgiftens tre frågor på ett tydligt sätt. Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. * Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. * Berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag - form.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är till övervägande del skriven i jag - form. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är skriven utifrån ett jag - perspektiv. * Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler språkriktighet används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. * Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. * Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation