👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome chapter five

Skapad 2020-01-16 13:15 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Engelska
Let´s Celebrate! Det här kapitlet handlar om att fira olika saker, tex storhelger som jul och nyår, men även andra viktiga helger som kanske firas i andra länder.

Matriser

En
Engelska 7 HÖR- och LÄS-förståelse

1
2
3
Hörförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att enkelt återge och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du kan utförligare återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har hört.
Du kan tydligt återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har hört.
Läsförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och förstår tydliga detaljer i olika typer av texter.
Du förstår även viktiga detaljer i olika typer av texter.
Du förstår helheten, men även detaljer i olika typer av texter.
Du visar att du har förstått det du har läst genom att enkelt återge och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du kan utförligare återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har läst.
Du kan tydligt återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har läst.

En
Skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F
E
C
A
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt.
Texten har viss struktur, innehåller de tre efterfrågade delarna: inledning, brödtext och avslutning.
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlade.
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlade och utvecklade.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.