👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap och företagande - YES-handbook

Skapad 2020-01-16 13:29 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Inlämning av er individuella YES-handbook där ni skriver om ert företagande och om din insats i företaget. Berätta om era inköp, försäljning, marknadsföring, bokföring, hur ni fattat beslut och allt annat som hör till :-)

Uppgifter

  • Yes handbook

Matriser

För
Entreprenörskap och företagande - YES-handbook

E
D
C
B
A
Aspekt 1
Utvärdering av företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.   Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.  
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.  
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.