👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla aktuellt, åk 3

Skapad 2020-01-16 13:30 i Lindbackens skola Uppsala
Vi ser på "Lilla aktuellt" och efterarbetar sedan muntligt tillsammans med eleverna.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi ser på veckans händelser i "Lilla aktuellt". Efteråt diskuterar och reflekterar vi kring det vi sett. Vi drar paralleller till oss själva, vårt samhälle, vår omvärld och våra livsvillkor .

Innehåll

Konkretisering av mål:

Du ska:

 • reflektera kring aktuella händelser
 • fundera kring hur aktuella händelser kan påverka dig, din familj, Sverige
 • reflektera kring hur världen ser ut och hur olika man lever i olika delar av världen.

Hur ska undervisningen se ut:

* Vi ser på veckans händelser i "Lilla aktuellt".

* Vi diskuterar kring det vi sett i par och i grupp.

* Vi drar paralleller till oss själva, vårt samhälle, vår omvärld och våra livsvillkor.

* Vi tar ibland fram världskartan och orienterar oss efter den.

* Ibland svarar vi på Veckans sju frågor (nutidsfrågor).

Kunskapskrav och bedömning:

Jag kommer bedöma om du deltar aktivt i diskussioner, både i par, grupp och helklass. Jag vill även se att du tittar aktivt och bidrar med tankar och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3