👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering- Bojen, vecka 4

Skapad 2020-01-16 13:38 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Utvecklar sin motorik, nyfikenhet samt lusten att leka och lära.

Innehåll

Datum 20/-24 Jan

Ansvariga: Arbetslag Bojen

Material: Målarfärger, papper, Pollyglutt, boken "säg stopp" , bollar, penslar, Ipad.

Nulägesbeskrivning: Vi vill utveckla barnens ordförråd och ordförståelse. Vi vill att våra barn här på Bojen ska lära sig att uttrycka sig via ord istället för att t.ex puttas eller skrika på varandra när en sådan situation uppstår.

Måndag: Vi går till biblioteket för att låna nya böcker.

Tisdag: Vi läser boken "Säg stopp". Vi läser på olika språk med hjälp av Pollyglutt. Och vi dramatiserar även boken.

Onsdag: Grupp aktiviteter:  Vi delar upp barnen i mindre grupper. En grupp arbetar med boken "Säg Stopp" Vi pratar och dramatiserar om hur man kan sätta gränser genom att säga ifrån på ett bra sätt. Den andra gruppen fortsätter med att göra färdigt stopp händerna som vi har pysslat med.

Torsdag: Skapande: Barnen gör egna trafikljus genom att måla, klippa och klistra.

Fredag: Barnens val.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18