Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2020-01-16 13:45 i Långåsskolan Falkenberg
Genom experiment, diskussioner och andra upplevelser arbetar vi under några veckor med området "luft".
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad är luft? Hur kan man veta att luften finns? Kan man ta reda på vad luft och vind är? I det här temat ska du få uppleva och lära mera om vind och luft.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att känna till luftens olika egenskaper, som t.ex. kall-varm, medvind- motvind, vad tar kroppen hand om vid inandning och vilken "restprodukt" andas vi ut.

Bedömning - vad och hur

Vad

- du ska ha utfört undersökningar och experiment

- du ska ha dokumenterat ditt arbete

- du ska muntligt kunna berätta om minst två experiment

- du ska kunna använda några olika begrepp kopplade till temat

Hur

- du deltar i undersökningar och experiment

- du dokumenterar ditt arbete med text och/eller bild

- du berättar muntligt om minst två av experimenten

- du kan använda några olika begrepp kopplade till temat i dess rätta sammanhang

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer till stor del att bestå av olika undersökningar och experiment. Du tränar på att ställa hypoteser och dokumenterar skriftligt eller med hjälp av bilder. Vi diskuterar och tittar på film. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: