👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2020-01-16 13:50 i Moraby förskola Säter
Glad, arg, ledsen, förvånad, busig, kär. Vi känner olika känslor hela tiden. Vi jobbar med olika känslor för att visa barnen att alla känslor är tillåtna.
Förskola
Under vårterminen kommer vi på Droppen att arbeta med olika känslor.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har så mycket känslor inom oss och vi vill göra barnen medvetna om att det finns flera olika känslor och att vi faktiskt kan reagera olika även om vi har samma känsla.

MÅL

Få upp medvetenheten om hur man ser ut och olika röstlägen beroende på olika känslor. Även att man kan reagera på olika sätt om man tex är ledsen.

Vi vill belysa barnen att det är accepterat att visa sina känslor sålänge man inte gör någon annan illa.

Vad ska vi göra?

Vi kommer arbeta med känslor som barnen känner till sen tidigare, men även prata om och lägga fokus på nya känslor som kanske inte alla barn vet att dom faktiskt har.

Det kommer innehålla skapande, samtal, spel samt sagoberättande.

Hur ska vi göra?

Vi kommer att se på känslobilder på olika ansiktsuttryck och samtala om varför man känner olika känslor. 
Vi kommer även fotografera barnen när de visar en speciell känsla.

Vi kommer läsa sagor där sagofigurerna upplever olika känslor och samtala om dem.
Vi kommer röra oss till olika musikstycken, glad musik, arg musik osv.
När vi skapar kommer vi att måla hur känslor kan se ut.

 

Varför gör vi detta?

Vi vill att barnen ska få djupare förståelse för de olika känslorna som dom känner och att dom ska kunna sätta ord på sin känsla. Det kanske inte känns lika för mig som för mina kompisar.
Vi vill också att det ska kännas okej för barnen att visa sina känslor, alla har rätt att känna som man gör.
Vi vill också gör barnen medvetna om hur vi människor kan påverka varandra, hur man kan hjälpa någon som är rädd, hur man kan göra någon glad igen som är ledsen.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Foto, samtal, observationer, samlingar mm
Vad dokumenterar vi?  Hela gruppen och barnet individuellt.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18