Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan 2019/2020

Skapad 2020-01-16 13:59 i Gluntens Montessoriförskola Fristående förskolor
Förskola
Mål för förskolans arbete under 2019/20

Innehåll

Gluntens Montessoriförskola arbetar efter en verksamhetsplan som revideras varje år i augusti på planeringsdagarna:

https://drive.google.com/drive/search?q=verksamhetsplan

Prioriterade mål under 2019/2020

 • arbeta med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
 • Hälsa, rörelse och välbefinnande
 • Matematik och matematiska begrepp
 • Flera språk i barngruppen ett språkutvecklande arbetssätt
 • Kollegialt lärande/ reflektion i arbetslaget
 • Utveckla Unikum som ett dokumentations verktyg och del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Uppgifter

 • tydliggörande pedagogik

 • Matematik och matematiska begrepp

 • Hälsa, rörelse och välbefinnande

 • Flera språk i barngruppen ett språkutvecklande arbetssätt

 • Kollegialt lärande/ reflektion i arbetslaget

 • Utveckla Unikum som ett dokumentations verktyg och del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: