👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 9

Skapad 2020-01-16 14:01 i Getingeskolan Halmstad
Samhällskunskap för åk 9. Innehåller två större kunskapsområden: 1) Sveriges politiska system, demokrati, valet, ideologier och partier, 2) Samhällsekonomi.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Under våren så kommer vi att lära oss mer om - samhällsekonomi - minoriteter - mänskliga rättigheter - massmedia - EU Vi kommer också att repetera vissa saker vi gjort tidigare och ha ett särskilt fokus på källkritik.

Innehåll

Vi kommer att arbeta på olika sätt med samhällskunskap tills mitten av mars. Bland annat kommer ni att få skriva en argumenterande text om EU samt att lära er en rad begrepp kopplat till massmedia och ekonomi.

 

Vi kommer också att träna mycket på att använda oss av flera olika källor och att kunna värdera dessa.

 

Uppgifter

 • Integration

 • Integration

 • Samer

 • Samer

 • Integration och segregation

 • Pressfrihet

 • Pressfrihet

 • Massmedier

 • Uppgifter kopplade till massmedia

 • Träning begrepp massmedier

 • Debattartikel EU

 • Uppgift massmedia

 • Länk om pressfrihet

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 9

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om hur samhällets politiska, massmediala och ekonomiska strukturer fungerar
Du har goda kunskaper om hur samhällets politiska. massmediala och ekonomiska strukturer fungerar
Du har mycket goda kunskaper om hur samhällets politiska, massmediala och ekonomiska strukturer fungerar
Beskriva samband och förklara
Du beskriver enkla samband inom och mellan hushållens, företagens och det offentligas ekonomi, samt förhållanden mellan Sverige och EU.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan hushållens, företagens och det offentligas ekonomi, samt förhållanden mellan Sverige och EU.
Du beskriver komplexa samband inom och mellan hushållens, företagens och det offentligas ekonomi, samt förhållanden mellan Sverige och EU.
Använda olika perspektiv
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda källor
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Använda begrepp
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka ståndpunkter och argumentera
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.