👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg, form och mönster

Skapad 2020-01-16 14:09 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Färg, form och mönster

Innehåll


Vad vill vi att barnen ska lära sig (mer) om?

Färg, form och mönster.

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Efter visat intresse från barnens sida har vi valt att utveckla detta vidare. Syftet med detta är att ta tillvara på barnens intresse samt uppmuntra dem till ett i vardagen naturligt tänk kring färg och form.

 

Hur kommer vi jobba med det?

 Vi kommer att arbeta med färgerna på olika sätt i den dagliga verksamheten. Både i planerad undervisning, där vi sjunger sånger om färger, räknar upp olika färger samt samtalar om färger på t.ex. frukten vi äter. Vi läser sagor med färg, form och mönster. Vi skapar med färger, former och mönster. Vi kommer också att använda digitala verktyg så som ipad, dator och projektor. QR-koder. Vi kommer också att arbeta med detta i den dagliga verksamheten, exempelvis vid påklädning, matsituationer och så vidare. Detta för att medvetandegöra barnen om färger, former och mönster i vår vardag.

Vi kommer att arbeta i storgrupp men främst i mindre grupper utifrån barnens behov.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18