Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT20

Skapad 2020-01-16 14:24 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Upplägg

Under vårterminen kommer vi att fortsätta arbeta med läromedlet "Favorit matematik 6A" fram till sportlovet. Därefter kommer vi att övergå till "Favorit matematik 6B som vi kommer att arbeta med resten av terminen.

Eleverna har fyra mattelektioner per vecka. Vi kommer under en vanlig skolvecka arbeta med tre lektioner i matematikboken och en lektion kommer att ägnas åt gemensam problemlösning. Varje lektion i boken består av två uppslag. På första uppslaget finns uppgifter på grundläggande nivå och på andra uppslaget uppgifter som kräver lite mer.

I kalendariet (Veckans matte) står det vilka lektioner vi arbetar med under veckan. För att hänga med behöver man göra uppgifterna på första uppslaget för varje lektion. 

Innehållet i matematikundervisningen är specificerat nedan (centralt innehåll ur läroplanen).

Läxor i matte kommer inte att delas ut. Eleverna har istället ansvaret att se till att samtliga lektioner i veckan är gjorda. "Läxan" blir individanpassad på det sättet att eleven gör de uppgifter som inte gjorts under lektionstid, på grundläggande eller högre nivå. Har man varit frånvarande eller inte hunnit med på lektionstid finns möjlighet att jobba igen med stöd av mattelärare vid följande tillfällen:

Studiestöd: måndagar och onsdagar 14.30-16 i sal 518

After math: onsdagar 14.45-15.45 i studion 8/9

 

Planering

v. 2 - v. 7: Geometri, problemlösning, kombinatorik och sannolikhet, Favorit matematik 6A, lektion 32-44

v. 5: Prov

v. 9 - v. 14: Räkna med decimaltal, procent och tid, valda lektioner från kapitel 1-3 i Favorit matematik 6B

v. 13: Prov

v. 16 - v. 18: Repetition inför nationellt prov

v. 19: Prov, onsdag, torsdag och fredag

v. 20 - v. 23: Talsystem, binära tal och datorer, programmering 

Bedömning

 • Skriftliga oförberedda samt förberedda prov
 • Redovisningar under lektionstid, både skriftliga och muntliga

Uppgifter

 • Procent

 • Procent

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: