Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - division och tal i bråkform

Skapad 2020-01-16 14:31 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 2 Matematik
Vi övar på att dela antal och figurer i lika stora grupper.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar tillsammans på matematiken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • titta på filmer
 • spel
 • diskussioner

Eleven övar genom att:

 • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
 • arbete med problemlösning i par och enskilt

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • räkna division med 2,3, 4 och 6
 • räkna multiplikation med 2,5 och 10
 • visa bråktalen en halv, en tredjedel, en fjärdedel och en sjättedel med en bild

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och med hjälp av de prov som avslutar varje kapitel.Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: