Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2020-01-16 14:31 i Sollebrunns skola Alingsås
Ett arbetsområde för klass 1 och 2 som riktar in sig på årstiden VINTER
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årstiden vinter och se hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö. Du kommer också att få lära dig mer om några av våra vanligaste vinterfåglar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • känna igen gran tall och en samt fågelarterna domherre, blåmes, talgoxe, hackspett, skata, kråka, koltrast och gråsparv samt pilfink

 • begrepp, som tex vinter, stannfåglar / flyttfåglar

Hur ska vi lära oss detta?

 • Utforska naturen vid utflykter i skolskogen.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Undersöka våra olika barrträd och fågelarter vi har i vår närmiljö för att kunna se skillnader / likheter.
 • Lära oss skillnad stannfåglar / flyttfåglar.
 • Göra enkla fältstudier i vår skolskog.
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader.
 • Se på typiska vintertecken.
 • Lära oss fågelns olika kroppsdelar och dokumentera vårt lärande i vår loggbok.
 • Se på filmer om de olika fåglarna.

Du får visa ditt lärande genom:

 • Samtal och diskussioner i klassrummet och vistelse i skolskogen.
 • Visa din förmåga att se likheter och skillnader på våra vanligaste fågelarter.
 • Känna igen någon fågels läte.

.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: