Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder nr 3-färglära

Skapad 2020-01-16 14:32 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Introduktion färglära
Grundskola 4 – 6 Bild
I detta bildområde kommer vi att studera färglära. Eleverna kommer att lära sig om grundfärger, sekundärfärger och komplementfärger. Vi skapar bilder med nyanser och i svart-vitt.

Innehåll

 

Innehåll

 

 • Färgcirkeln med primär- och sekundärfärger
 • Komplementfärger 
 • Nyanser
 • Kontraster (svart/vitt)
 • Konstnärer: Piet Mondrian och Keith Haring (primärfärger)
 • Reflektion över det egna arbetet samt resultaten

 

Syfte

 

·       Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 ·       Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Centralt innehåll

 

·       Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

 ·       Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

 

·       Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

 

·       Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

·       Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

 

·       Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

·       Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. ’

 

 

Matriser

 

Bild år 4-6

 

Skapa och kommunicera

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
       

Förmedla budskap

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa uttryck

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Kombinera bildelement

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

 Undersöka och presentera

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
       

Utveckla idéer

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Välja handlingsalternativ

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Presentera

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Ge omdömen

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 Analysera bilder

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
       

Resonera kring bilder

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

 

Uppgifter

 • Måla primärfärgerna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: