Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekgrupper

Skapad 2020-01-16 14:54 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F
Du ska använda din fantasi, lyssna på dina kompisar, turas om så att ni tillsammans kan bygga upp en väl fungerande lek. Vi avslutar med att reflektera tillsammans hur samarbetet och leken har fungerat .

Innehåll

Lekgrupper


Du ska få leka i en liten grupp vid fem olika tillfälle och stationer.

Du får träna på att samarbeta med andra.

I den lilla gruppen ska ni använda er av strategin:

- alla får komma med förslag

- lyssna på varandra

- komma överens

- göra det ni kommit överens om

- stanna i lekgruppen

Utvärdera efter varje gång hur det gått i gruppen utifrån våra mål.

Reflektera över "vad ska vi i vår grupp tänka på till nästa gång?"

 

 Dokumentation

- foton

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: