Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur i Sverige år 1

Skapad 2020-01-16 14:56 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Temaarbete om några vanliga vilda djur i våra skogar för förberedelseklass
Grundskola 1 – 4 NO (år 1-3) Svenska Bild Biologi
Eleverna ska utveckla kunskaper om vilda djur i Sverige.

Innehåll

 


Undervisning:

 • Samtal om djur, elevernas egna erfarenheter

 • Filmer om våra fyra största rovdjur, andra däggdjur, några fåglar och insekter

 • Skapa egna bilder av olika djur och pröva olika material

 • Lyssna till högläsning om djur, läsa korta faktatexter om djur, samtala om texterna 

 • Svara på frågor och skriva enkla texter om djur 

 • Enkel presentation med text och bild av var sitt djur inför klassen.

Det här ska eleven kunna när vi arbetat klart:

 • Namnge några vilda däggdjur som finns i Sverige och berätta om deras utseende och levnadssätt.

 • Skriva av enkla faktatexter med läslig handstil.

 • Skapa en bild som förstärker texten.

 • Lyssna när någon läser en enkel faktatext och berätta i stora drag vad texten handlar om.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv Bi Bl
NO år 1 Vilda djur i Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
MÅL
Du kan lite om några vilda djur i Sverige. Hur de ser ut, hur de lever och överlever.
Du kan beskriva och berätta fakta om några vilda djur i Sverige med stöd av t ex frågor eller bilder.
Du kan själv beskriva och berätta om några vilda djurs sätt att leva och vad de gör för att överleva i Sverige så att andra förstår.
Du kan berätta om vilda djur i Sverige om deras sätt att leva och överleva. Du kan också beskriva likheter och skillnader mellan två djurs sätt att leva och överleva och förstå varför det är så.
Presentation
Du kan läsa innantill om ett djur i Sverige
Du kan berätta utantill om ett djur i Sverige och svara på enkla frågor.
Du kan berätta utantill om ett djur i Sverige, svara på frågor och jämföra med andra djur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: