Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering Motorik Redskapsbana

Skapad 2020-01-16 14:58 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
I en redskapsbana tränas koordination och grundläggande motoriska rörelser, såsom gå, springa, hoppa, åla, krypa, rulla, balansera, klättra, hänga och stödja.

Innehåll

 

Genom att arbeta med redskapsbanor berörs framför allt följande:

 

 Syfte

 Utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang

 Utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp, såsom gå, springa, hoppa, åla, krypa, rulla, balansera, klättra, hänga och stödja.

  

Centralt innehåll

       Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

       Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet

       Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

       Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

       Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

 

Genom momentet redskapsbana övas framförallt att

 -          använda grovmotorik i olika aktiviteter med medvetna och avsiktliga rörelser.

 -          utföra rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.

 -          genomföra rörelseaktiviteter och följa några regler.

 -          kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.

 -          använda ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

Redskapsbanan innehåller olika moment där grundläggande motoriska rörelser tränas. Vid varje moment finns minst två alternativa (ett lite enklare och ett mer avancerat) sätt att utföra övningen. Eleverna får (i samråd med lärare) välja den nivå som de anser vara lagom utmanade.  

 

Bedömning

 Genom observationer och samtal görs en i bedömning av eleven, där framför allt följande delar av kunskapskraven beaktas.

  

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar):

 Eleven kan delta i att använda grovmotorik i olika aktiviteter inomhus.

 Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.

Eleven kan delta i rörelseaktiviteter

 Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

  

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 Eleven kan använda grovmotorik i olika aktiviteter inomhus med medvetna och avsiktliga rörelser. Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.

 Eleven kan genomföra rörelseaktiviteter och följa några regler.

 Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

 Bedömningen utgör ett delunderlag av elevens samlade bedömning i ämnet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: