Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4 års grupp med litteraturfördjupning

Skapad 2020-01-16 15:08 i Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Som övergripande mål på Nallegården kommer vi att arbeta mer medvetet med högläsning och olika arbetssätt kring litteratur, dels för att utveckla barnens språk och även för att erbjuda en bredare syn på berättande.

Innehåll

Nuläge

Enligt Rättviks kommun är högläsning ett av de prioriterade målen det kommande året. Då barnen visar intresse för högläsning och då vi pedagoger har kunskaper om hur viktigt det är för barns språkutveckling att läsa, vill vi medvetet arbeta med detta.  

Mål

 • Att barnen får intresse för högläsning och böcker samt att vi pedagoger blir medvetna om hur vi bör läsa och varför vi ska göra det.
 • Att högläsningen (och andra språkutvecklande aktiviteter) leder till att alla barn utvecklar språket.
 • Att utveckla barnens intresse för skriftspråk.
 • Att ge barnen möjlighet att prova på olika sätt att arbeta med litteratur och gestaltande.

Syfte

Forskning visar tydligt hur viktig högläsningen är för barns språkutveckling i förskole- och skolålder. Högläsningen kräver pedagoger med kunskaper, förståelse för samt vilja att utnyttja högläsning som ett verktyg i språkutvecklingen. 

Genomförande

 

Vi kommer att skapa läsmiljöer som kan göra att barnen uppmuntras och motiveras till att läsa mer böcker. Vi tänker oss även att vi väljer litteratur som gör barnen nyfikna och intresserade samt är av olika genre t.ex. faktaböcker, sagoböcker och bilderböcker. Barnens intressen och behov ska också styra valet av böcker. Vi kommer även att få ta del av regeringens uppdrag till kulturrådet om att uppmuntra förskolans läsfrämjande insatser. Förskolan kommer genom detta att få ett brett utbud av olika böcker t.ex. olika genrer och texter på olika språk. Vi vill också ge barnen möjlighet att ta del av och prova på olika gestaltningar av litteratur.

 

Varje dag kommer vi att erbjuda högläsning som aktivitet på varierade sätt. Genom att använda såväl digitala som manuella tekniker för högläsning kan vi behålla barnens intresse och nyfikenhet. Vi kommer i samband med dessa stunder uppmuntra barnens skriftspråksutveckling genom olika aktiviteter. 

Dokumentation  

Kommer främst göras via unikum. 

Utvärdering 

Vi kommer i arbetslagen och i hela kollegiet delge varandra om tips och tekniker för lyckade lässtunder. Vi kommer diskutera med varandra ständigt försöka förbättra barnens upplevelser kring läsningen. Barnen kommer också vara oss till hjälp då vi kommer fråga vad de tycker vi kan förbättra, förändra och utveckla.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: