Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Comprehension

Skapad 2020-01-16 15:28 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Test Reading Comprehension (CAE)

Matriser

Eng
Reading Comprehension

Rubrik 1

Ej deltagit
Godkänd nivå ej uppnådd
Betyget E
E/C
Betyget C
C/A
Betyget A
Aspekt 1
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse, i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: