👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8 VT21

Skapad 2020-01-16 15:38 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Teman På biografen (Quién quiere ver una peli? kap. 11) Aktiviteter (Estamos empollando kap. 12)

Innehåll

 

Vi övar färdigheterna TALA, SKRIVA, LYSSNA, LÄSA (och förstå) utifrån ovanstående teman

Grammatik

  • Användningen SER/ESTAR
  • Adjektiv och komparera adjektiv lång, längre, längst
  • perfekt - dåtid (Att ha gjort något)
  • gerundium - presens (Att hålla på att göra något just nu i stunden)

 

 

Matriser

M2
spanska 7-9

Rubrik 1

Nivå betyg F
Nivå betyg E
Nivå mellan E och C
Nivå betyg C
Nivå mellan C och A
Nivå betyg A
Läsa
Du läser enkla texter men har svårt att förstå innehållet Du läser
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du kan en del ord och grammatik, men kan ännu inte sätta samman dem till meningar för att berätta eller beskriva något.
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Samtala
Du deltar inte i samtal eller deltar inte tillräckligt ofta. Har svårt att muntligt berätta något.
Du deltar i mycket enkla samtal om saker du känner väl till
Du deltar i enkla samtal och visar vilja att kommunicera. Du ställer frågor och du kan svara på andras frågor till dig.
Du är muntligt aktiv och försöker använda dig av strategier som t.ex. omformuleringar för att göra dig förstådd
Kunskap om Målspråksländerna
Du känner ännu inte till något om målspråksländerna
Du känner till lite om länderna
Du känner till lite om länderna, deras traditioner och människornas livsvillkor. Du gör även jämförelser med dig själv och ditt land.
Redovisa muntligt
del ord, men sätter ännu inte samman ord du lärt dig till meningar för att berätta eller beskriva något.
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till .
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett tydligt och klart uttal och gör dig förstådd. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar
Höra
Du har svårt att förstå det talade språket, till exempel vid instruktioner, berättelser och frågor. Du förstår enstaka ord men kan ännu inte förstå sammanhanget
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå betyg F
Nivå betyg E
Nivå mellan E och C
Nivå betyg C
Nivå mellan C och A
Nivå betyg A