Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Beta kap. 4- 6

Skapad 2020-01-16 15:42 i Lommarskolan Norrtälje
Matematikboken Beta , Kapitel 1 och 2 .
Grundskola 5 Matematik
Matematikboken Beta kap.4-6

Innehåll

Mål

När du har arbetat med dessa kapitel ska du kunna :

avläsa och tolka information i tabeller och diagram

hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar

förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

mäta och jämföra längder

samband mellan olika enheter för längd

använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer

känna igen, mäta och jämföra olika vinklar

egenskaper hos och namn på några polygoner

metoder för att beräkna  omkrets och area av några vanliga polygoner

förklara och motivera utifrån dina  kunskaper om begreppen i kapitlen

jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt

samband mellan olika enheter för volym och vikt

välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt

förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen

 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi har gemensamma genomgångar och därefter avgör elev och lärare tillsammans vilket steg eleven börjar på..
Vid ett tillfälle i veckan arbetar eleverna i grupp med problemlösningsuppgifter där mattediskussioner ska förekomma.
Eleverna tränar dessutom de olika momenten på arbetsblad för att utveckla sin mekaniska räkning.

 

 

Bedömning

Enskilt arbete och aktivitet. Inlämnade strukturerade läxor med tydligt visade tankegångar , enhet och svar.
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.

Efter kapitlets slut görs ett test och läraren gör då en formativ bedömning om eleven är redo att gå vidare.
Diagnos gör eleven innan ev.fördjupning tar vid. 

Provräkning efter två kapitel.

Reflektion-utvärdering

Känner du att allt inom matematiken hör ihop och att din förståelse för matematiska problem ökar?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: