Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma kap 4-6

Skapad 2020-01-16 15:50 i Lommarskolan Norrtälje
"Algebra och mönster" Planering av kap 4, Gamma år 6 "Geometri" Planering av kap 5, Gamma år 6
Grundskola 4 – 6 Matematik
Gamma kap 4-6

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Kapitel 4

 • I vilken ordning räknesätten ska utföras
 • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer

Kapitel 5

 • identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • känna, mäta och rita vinklar
 • om egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri
 • tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer
 • använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
 • beräkna volymen av ett rätblock
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kapitel 6 repeterar större delen av matematiken i åk 4-6.

 

 

Arbetssätt och undervisning

 • genomgångar
 • eget arbete
 • gemensamma diskussioner
 • problemlösning- gemensam och individuell

 

 

Visa vad du har lärt dig

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner
 • Matematiska diagnoser
 • Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte år 6 "Samband & Förändring"

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Mål 171, 1 a) prioriterings regler
Mål 171, 1 b) prioriterings regler
Mål 206, 2 Teckna uttryck
Mål 128, 3 a)Talföljder
Mål 128, 3 b) Talföljder
Mål 207, 4 Förenkla uttryck
Mål 206 , 5 Tolka uttryck
Mål 206, 5 Tolka uttryck
Mål , 6 a) Lös ekvation
Mål , 6 b) Lös ekvation
Mål , 7) Problemlösning med ekvation
Mål , 8 a) Prövning, ekvation
Mål , 8 b) Prövning, ekvation
Mål , 9 a) Begrepp- geometri
Mål , 9 b) Begrepp- geometri
Mål , 9 c) Begrepp- geometri
Mål 115,10 a) Namnge och jämföra vinklar
Mål 115, 10 b) Namnge och jämföra vinklar
Mål 186, 11 symmetri
Mål 186, 11 Symmetri
Mål 67, 12a) Enhetsomvandling- längd
Mål 67, 12b) Enhetsomvandling- längd
Mål 67, 12c) Enhetsomvandling- längd
Mål 113, 13 a) Skala
Mål 113, 13 b) Skala
Mål 113, 13c) Skala
Mål G, 14) Skala
Mål 114, 15) Omkrets av geometriska figurer
Mål 120 15) Area av geometriska figurer
Mål 194, 16) Area av en triangel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: