Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2020-01-16 15:56 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Syfte: Att beskriva olika samband med diagram och grafer är vanligt i medier, reklam och forskning. Vi ska lära oss mer om hur man kan beskriva olika samband visuellt, men också hur man läser av olika diagram. På så sätt kan vi förstå information vi blir matade med på ett bättre sätt.

Innehåll

 

Undervisning:

 

 Vecka:

Moment:

4-8

 

Koordinatsystem sid. 110-111

Kapten ”Gråtand”

 

Linjära samband och proportionalitet 112-115

”Biffens gym”

 

Andra samband 116-119

”Varmvattnet”

Diagnos

 

Samband mellan formel och graf 130-131

Räta linjens ekvation y = kx + m

 

Andra diagram 132-133, 237

 

 

Arbetet kommer hela tiden att syfta till att utveckla förmågan att…

-        lösa olika Problem

-        använda matematiska Begrepp

-        använda lämpliga Metoder

-        kunna Resonera kring olika lösningar och dess lämplighet

-        kunna Kommunicera tankar och idéer till en mottagare.

 

Planering en är en grov översikt av vad vi kommer arbeta med och det är inte säkert att vi håller tidsschemat, men det viktigaste är att vi förstår vad vi håller på med.

Blir det för stressigt/svårt med något moment, utökar vi tidsplanen.


Lärandemål:
Du ska…

- kunna rita koordinatsystem och ange koordinater på korrekt sätt

- kunna beskriva proportionella och andra linjära samband med hjälp av diagram och formler

- kunna tolka olika grafers betydelse

- få pröva att beskriva samband som ekvationer och hur ekvationerna kan användas för att lösa problem.

 

Bedömning:

Bedömning kommer ske under lektioner och vid skriftliga test.

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: