Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

spanska

Skapad 2020-01-16 16:13 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Här kommer min grovplanering i spanska för VT 2020

Innehåll

 

Terminsplanering spanska år 7 VT 2020

 

 

 

Vi jobbar kontinuerligt med texter och övningar för att stärka ordförråd, läsförståelse, uttal, hörförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Eleverna utvärderas och bedöms kontinuerligt under hela terminen, ex läxförhör, skrivuppgifter, läsförståelsetester, hörförståelsetester och små muntliga övningar. Under våren kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 

 

 

VECKA/INNEHÅLL                                                               MÅL (ATT KUNNA)

 

V 3-8

 

 

 

Kapitel 9, ¿A qué hora comes?                           Klockan

 

Veckodagarna

 

Kunna berätta om en dag

 

Kapitel 10, El abuelo está de visita                      Tala om sin fritid,

 

använda singular av ER-verb använda singular av verbet IR

 

Kapitel 11, ¿Tocas algún instrumento?                Använda fler fritidsord

 

Använda frekvensord:ofta,ibland osv. Böja AR-ER-verb i presens.

 

Kapitel 12, Yo tengo                                            Samtala om vad du har och måste göra, böja verbet TENER i presens

 

Repetition och tester på kapitel 9-12                    Prov v 8 (20/2, torsdag)

 

V 9 Sportlov!

 

V 10-11 Berätta om en dag                                 Muntlig förmåga. Se kap. 9

 

V 11 Berätta om en dag                                      Redovisning på Flipgrid

 

V 12 Film!

 

V 13, Kapitel 13, Una chica bonita                       Småprata och säga användbara fraser, böja verbet IR i presens

 

V 14,16 Kapitel 14, ¿Qué tiempo hace en...?       Tala om vädret

 

                                                                           Tala om årstider, månader och din födelsedag

 

V 15 Påsklov!

 

                                                                          

 

V 17 Skriva en text om dig själv                           Berätta om dig själv + väder osv. (bedömning)

 

 

 

V 18 Kapitel 15, ¿De dónde eres?                       Tala om olika länder. Realia:länder, flaggor

 

                                                                           Använda släktord: farfar, kusin...

 

                                                                           Böja verbet SER i presens

 

V 18 Kapitel 16, Este fin de semana                    Tala om framtiden, dvs. berätta vad du ska göra        (futurum)

 

                                                                          

 

V 19 Repetition och tester på kapitel 13-16          Prov v 19 (7/5, torsdag)

 

 

 

V 20-21 Entrevista.                                             Kontinuerligt med detta extra övningar för att repetera ordförråd och grammatik.

 

                                                                            

 

Matriser

M2
Spanska 7-9

Når ej målen
E
C
A
Tala
Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt. Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Skriva
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsa och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter.
Lyssna och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: