👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva

Skapad 2020-01-16 16:15 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
På avd. Liljan jobbar vi skapande och i olika uttrycksformer i stor eller mindre grupper.

Innehåll

 

      Vad ska läras ut?

        Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

 • Fantasi och föreställningsförmåga,
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

      Varför? (syfte med undervisningen?

     Barnen ska utveckla sin fantasi, förmåga att bygga, skapa och då ska barnen lära använda nya tekniker, material och samt utveckla nya begrepp. 

 

      Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

 • Berätta och introducera nya material,
 • Barnen skapar och tränar(utvecklar fin motorik),
 • Vi dramatiserar, använder bild, form, sång, musik och dans,
 • Vi undervisar för hela gruppen eller mindre grupper.

      Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Under samlingen,
 • Efter avslutat aktivitet.

 

      För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För barngruppen.

 

      Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Arbetslaget

 

     Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Barnen ska utveckla sin fantasi och förmåga att skapa.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18