Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

klass 4 judendom

Skapad 2020-01-16 16:46 i Ättekullaskolan Helsingborg
Ett arbetsområde där vi lär oss mer om systerreligionen Judendom.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om judendom.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

För att inhämta kunskap om  religionerna kommer vi att läsa olika faktatexter och se på filmer. Vi kommer att på olika sätt diskutera olika etiska och moraliska frågor. Arbetet kommer att ske enskilt och du väljer själv hur du vill arbeta och redovisa. Vi kommer att gå igenom viktiga begrepp. För att befästa faktakunskap och begrepp kommer vi på olika sätt repetera det som vi lär oss. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion
-söka information

Jag kommer att bedöma dina faktakunskaper om religionernas:
-heliga rum, platser, symboler och ritualer
-grundtankar
-levnadsregler

Så här kommer bedömningen att ske genom att jag:
- lyssnar på dig när vi diskuterar

-skriftligt prov 

-se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion

Du har otillräckliga kunskaper inom ämnet.
Du har godtagbara kunskaper inom ämnet.
Du har mer än tillräckliga kunskaper inom ämnet.
Grundläggande kunskaper
Heliga platser, heliga rum, levnadsregler Likheter och skillnader mellan religionerna
Du har otillräckliga kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Samband kristendom och judendom.
Du behöver utveckla din förmåga om att jämföra likheter och skillnader mellan olika religioner.
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Ditt personliga arbete
Ditt arbete om judendomen visar på otillräckliga kunskaper inom ämnet och du behöver utveckla/förändra/förbättra det.
Du har gjort ett arbete om judendomen som visar på att du har godtagbara kunskaper om ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: