👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2020-01-16 17:11 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
På avd. Liljan jobbar vi skapande och i olika uttrycksformer i stor eller mindre grupper.

Innehåll

 

      Vad ska läras ut?

        Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

 • Fantasi och föreställningsförmåga,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, 

      Varför? (syfte med undervisningen?

     Barnen ska utveckla sin fantasi, språkförmåga, samspel, kommunikation, empati och glädje.

      Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

 • Inomhus och utomhus
 • Organiserad eller intiativ av ett barn,
 • Vi undervisar för hela gruppen eller mindre grupper.

      Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Under samlingen,
 • Efter avslutat aktivitet.

 

      För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För barngruppen.

 

      Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Arbetslaget

 

     Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Barnen ska utveckla samarbetsförmåga, kommunikation, empati och fantasi med glädje

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18