Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster kap. 4, Gamma åk 6

Skapad 2020-01-16 19:29 i Landvetterskolan Härryda
Gamma kap 1
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet kommer vi arbeta med algebra och mönster.

Innehåll

 

I det här kapitlet kommer du att lära dig om

 • prioriteringsreglerna
 • teckna och tolka matematiska uttryck med och utan variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer

 

Begrepp som du ska lära dig:

 • prioriteringsregler
 • variabel
 • algebraiska uttryck
 • värdet av ett uttryck
 • mönster
 • ekvationer
 • prövning

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Du kommer få några läxor/inlämningsuppgifter här på Unikum och vi kommer ha prov  v.9 och v.10 (se planeringen).

 

Lektionsplanering

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering: Lektionsplanering

 Den kommer fyllas på allt eftersom och kan ändras lite under arbetets gång.

 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på läxhjälpen på onsdagar 14:35-15:35 i 6B:s klassrum. Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig. 

 

På min mattesite som du hittar här: Ma-site  kan du hitta filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter.

 

Du kan även öva mer på nomp.se.

 

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper vad gäller:

 • prioriteringsreglerna
 • teckna och tolka matematiska uttryck med och utan variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer
 • förståelse av begrepp

 

Jag bedömer även din:

- förmåga att välja rätt metod, alltså vilket/vilka räknesätt eller uträkningar som behövs.
- förmåga att förstå begrepp, tex veta vad som menas med faktor och produkt och utifrån detta lösa uppgiften och dra slutsatser.
- problemlösningsförmåga, dvs förmågan att välja rätt strategi och använda sig av sina kunskaper för att lösa talet/problemet.
- kommunikationsförmåga, alltså hur tydlig redovisningen är.

 

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/prov.

 

 

Uppgifter

 • MA: Beting torsdag v.9

 • MA: Beting tisdag v.8

 • MA: Prov del 2

 • MA: Prov del 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: