Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2020-01-16 19:47 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Kemi
Inom kemin studerar vi vilka egenskaper olika ämnen har och hur de kan förändras. Vart tar stearinet vägen när ett ljus brinner? Vilka kemiska reaktioner sker i fyrverkerier? Vilka effekter har stearinljus och fyrverkerier på vår miljö?

Innehåll

 

Mål

 • Kunna ge vardagliga exempel på hur ämnen omvandlas
 • Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion 
 • Kunna ge exempel på reaktioner med syre
 • Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider
 • Förstå varför förbränning av kol ibland ger koldioxid och ibland kolmonoxid
 • Veta varför koloxid är en giftig gas
 • Veta att när väte brinner bildas vatten
 • Kunna beskriva reagens på syre, koldioxid, vätgas 
 • Kunna rangordna gaserna syre, koldioxid, helium och väte efter hur tunga de är
 • Förstå att rost bildas genom en kemisk reaktion och hur rost kan förhindras
 • Förstå varför ämnen reagerar snabbare med syre i ren syrgas eller om de finfördelas
 • Kunna varför föremål av aluminium inte förstörs av luft
 • Kunna berätta om ren koppar och olika föreningar med koppar och syre 
 • Kunna redogöra för egenskaper hos grundämnet svavel 
 • Veta varför bildningen av järnsulfid är en kemisk reaktion 
 • Kunna ge exempel på välkända reaktioner där svavel är inblandat
 • Förstå att kemiska reaktioner kan beskrivas på olika sätt
 • Förstå varför formler måste balanseras
 • Skriva balanserade reaktionsformler för enkla reaktioner med syrgas

 

 

Arbetsmetod:

Vi kommer att förankra teorier från kemiboken och filmer genom konkreta laborationer.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas för din förmåga att genomför laborationer, dra slutsatser, dokumentera och för dina teoretiska kunskaper om målen ovan.

Matriser

Ke
KEMI kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
E
C
A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. .
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: