Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2020-01-16 22:02 i Alsike skola Knivsta
Grundsärskola 1 – 3 Teknik
Du kommer få lära dig hur programmering går till. Hur man med hjälp av en instruktion kan programmera en Bee-Bot.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen samt stimulera elevernas intresse för teknik.

 

Vad ska jag lära mig?

 Du kommer att få lära dig mer om programmering. Du ska bli medveten om att programmering är en slags instruktion och att många saker runt omkring oss är programmerade.

 

Du ska träna dina förmågor att: 

 

·         med stöd följa och ge muntliga/ skriftliga instruktioner.

·         med stöd se och återupprepa mönster.

·         med stöd delta i samtal kring programmering.

·         med stöd lära dig mer om datorer.

 

 

Hur ska jag lära mig?

 

Vi kommer att:

·         Lära oss att instruktioner ska vara korta och tydliga.

·         Se på programmet Programmera Mera från UR.

·         Tillsammans fundera över vad som är programmerat i vår omgivning.

·         Träna begreppen genom olika övningar. 

·         Träna oss på att ge muntliga och skriftliga instruktioner till varandra genom t.ex. pilprogrammering.

·         Träna oss på att följa andras muntliga och skriftliga instruktioner.

·         Arbeta med program på Ipad t ex.  Bee-Bot.

·         Få programmera en Bee-Bot.

·         Arbeta med mönster och problemlösning.

 

 

Hur ska jag visa att jag har lärt mig? 

 

·         Under arbetets gång kommer du att dokumentera.

·         Du kommer att få visa hur du programmerar en Bee- Bot efter en instruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Att styra föremål med programmering, till exempel apparater med knapptryckningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder.
  Tk  1-3
 • Instruktioner, till exempel i form av bildserier.
  Tk  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att tll exempel samtala om teknik.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Tk  E 6
 • Eleven medverkar i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: