Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema trafik

Skapad 2020-01-16 22:26 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 Teknik
Du är en trafikant. Därför är det viktigt att ha kunskap om trafik, trafikregler, risker i närområdets trafikmiljö och om hur man ska göra för att bete sig på ett säkert sätt i trafiken.

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska:

 • förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken.
 • känna till några vanliga vägmärken.
 • känna till några vanliga trafikregler.
 • kunna använda sig av vanliga ord/begrepp inom området trafik.
 • kunna diskutera sin egen roll i trafiken, bl.a. i förhållande till miljöfrågor (transportsätt) och säkerhet (t.ex. användandet av hjälm och reflexer).
 • känna till cykelns och bilens utveckling, dess historia.
 • kunna rita en enkel karta över sin skolväg.
 • kunna sammanställa information, utifrån en undersökning, i ett enkelt diagram.
 • berätta om några riskfyllda platser i närområdet.
 • kunna diskutera.
 • kunna dokumentera.

 

Arbetets innehåll

 • Vi promenerar i närområdet och fotograferar med fokus på trafik.
 • Vi diskuterar betydelsen av några vanliga vägmärken och illustrerar dem.
 • Vi läser enkla texter om trafik.
 • Vi ser enkla filmer om trafik. 
 • Vi lyssnar på sånger om trafik.
 • Vi läser enkla berättelser om "Trafikdjuren" (Gatukontoret, Malmö stad)
 • Vi diskuterar, beskriver, jämför och sorterar.
 • Vi gör undersökningar.
 • Vi dokumenterar.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Varje elev arbetar med arbetshäftet "Tema Trafik".
 • Vi ser på informativa filmer.
 • Vi lyssnar på sånger som berör trafik.
 • Pedagogerna följer elevernas arbete i och utanför klassrummet.
 • Varje moment redovisas enskilt, i par, grupp eller gemensamt.

 

Visa din kunskap - bedömning

Du bedöms kontinuerligt.

Du ska visa - genom att berätta, rita bilder och skriva - att du kan: 

 

 • förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken .
 • förklara vad några vanliga vägmärken betyder.
 • berätta om några vanliga trafikregler.
 • använda dig av vanliga ord/begrepp inom området trafik.
 • diskutera din egen roll i trafiken, bl.a. i förhållande till miljöfrågor och säkerhet (hjälm och reflexer).
 • berätta om cykelns och bilens utveckling och historia.
 • dokumentera.
 • rita en enkel karta över sin skolväg.
 • undersöka trafik och sammanställa ett enkelt diagram.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Ge  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: