Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckoklövern Grodden Simrishamns Förskolor - Främjande och förebyggande arbete

Skapad 2020-01-16 22:30 i Lyckoklöverns förskola i Hammenhög Simrishamn
Förskola
Vi som arbetar inom Simrishamns förskolor prioriterar det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett bra värdegrundsarbete ger bra arbetsklimat och utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling.

Innehåll

Syfte

Vi ska lägga grunden till ett demokratiskt klimat där alla har lika värde.

 

Långsiktiga effekter/mål

 • Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn.
 • Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.
 • Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.
 • Varje elev ska avsluta grundskolan med kunskaper som ger reella möjligheter att välja vilket nationellt program som helst i gymnasieskolan.
 • Varje elev har självkänsla nog att välja gymnasieprogram helt efter intresse.
 • Vårdnadshavarna har kännedom om förskolans värdegrundsarbete.

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:                                                                                                                                                                                                             • Känna en grupptillhörighet.                                                                                                                                                                                      •Barnen ska också känna att de blir lyssnade på och får säga sin åsikt.
•Barnen ska kunna respektera varandra och ha en förståelse för att alla är lika mycket värda.                                                                                •Kunna hjälpa varandra och vara rädd om naturen och våra saker. 

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande?                                                                                                                                                                  •Vi använder oss av kompisböckerna.                                                                                                                                                                               •Vi pedagoger föregår med gott exempel när det gäller hur vi pratar och är till varandra.                                                                                                 •Vi arbetar med barnen i små grupper där barnen lättare kommer till tals och tränar på att få vänta på sin tur.                                                              •Vi använder oss av namnsånger så barnen blir benämnda och känner sig viktiga.                                                                                                         •Vi hjälper barnen vid de konflikter som kan uppstå. 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?                                                                                                                                                                                      •Vi vill att barnen ska kunna vänta på sin tur, lyssna på varandra. 

• Prata inför gruppen och våga säga vad man tycker.

• Kunna hjälpa till och ta hjälp av varandra.

• Dela med sig.

• Vara rädd om sina kamrater, naturen och våra saker.

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?  

Diskussion i arbetslaget men också med hjälp av foto och film som vi kan ha ett samtal om tillsammans i arbetslaget och med barnen. 

 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?
• Barnen ska respektera och visa hänsyn till sina medmänniskor. 
•Våga stå för sin åsikt
• Förståelse för alla människors lika värde

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: