Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Kraft + Arbete, Energi och Effekt 8abc:2

Skapad 2020-01-16 23:31 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Har du någon gång undrat över varför det kittlar i magen när du åker karusell? Om du står upp i en buss, varför åker du bakåt i bussen när den startar? Varför är vattentornen så höga? I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om olika krafter och hur de hänger ihop med rörelser. Du kommer också att få lära dig vad som menas med fysikaliskt arbete, energi och effekt.

Innehåll

 Tidsplan

Arbetsområdet sträcker sig över 9 veckor och planeras att avslutas vecka 13. Tänk på studieteknik och att du regelbundet går igenom powerpoints och lektionsanteckningar.

Nedan finns en preliminär tidsplanering: 

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Övrig information

4

Resonemangsuppgift Energi

6.1 Rörelse

Likformig och olikformig rörelse, hastighet och acceleration

 

5

6.2 Krafter skapar rörelse

Vad är en kraft?

Kraft och motkraft

Friktion

6.2 Krafter skapar rörelse

Stationslaborationer

samt

Tyngdpunkt och Stödyta

 

6

Utvecklingssamtal

6.3 Fritt fall och satellitbanor

Hur faller föremål som kastas?

Varför kretsar satelliter kring jorden?

 

7

6.4 Tröghet och tvättmaskiner

Vad är tröghet?

Centripetalkraft och centrifugalkraft

 

Sammanfattning och repetition kapitel 6

 

8

9.1 Fysikaliskt arbete

 

Vad menas med fysikaliskt arbete?

 

9.1 Fysikaliskt arbete

Enkla maskiner

 

Mekanikens gyllene regel

 

 

9

SPORTLOV

SPORTLOV

 

10

9.2 Mekanisk energi och effekt

 

Lägesenergi och Rörelseenergi

 

Hur beräknas effekt?

Blandad repetition + kort laboration effekt

 

11

9.3 Elektrisk energi och effekt

+ 8.1 Spänning, ström och Resistans

9.3 Elektrisk energi och effekt

+ 8.1 Spänning, ström och Resistans

 

12

Stationslaborationer kopplat till 9.3 Elektrisk energi och effekt

+ 8.1 Spänning, ström och Resistans

Repetition

 

13

Repetition

Prov Kapitel 6 Rörelse och Kraft + Kapitel 9 Arbete, Energi och Effekt

 

 

Tidsplaneringen kan komma att ändras något under arbetsområdets gång vid(detta justeras då i unikum).

Powerpoints och filmer som ses under lektionstid läggs löpande in under övrigt för att elever ska kunna gå tillbaks till dessa vid behov. 

Mål

Du kommer att få lära dig om olika krafter och hur de mäts, att det är skillnad på massa och tyngd. Du kommer att få lära dig om olika slags rörelser, vad som menas med tröghet och hur kraft och rörelse hänger ihop.

Du kommer att få lära dig vad som menas med fysikaliskt arbete och effekt och hur dessa kan beräknas. Olika energiformer och energiprincipen kommer vi också att jobba med. 

 

Några viktiga ord och begrepp som är centrala i arbetsområdet är

 

Kraft, massa, tyngd, friktion, tyngdpunkt, stödyta, tröghet, fritt fall, fysikaliskt arbete, lägesenergi, rörelseenergi, elektisk energi, effekt, spänning, ström, resistans

Arbetssätt, metod och material

 Vi kommer att utgå från fysikboken Spektrum, kapitel 6 och 9. 
Jag kommer att ha muntliga genomgångar och samtidigt använda mig av whiteboardtavlan, för att utveckla och förklara teorin. Det är viktigt att du är delaktig genom att lyssna och ställa frågor/vara med i diskussioner. Skriv gärna av anteckningarna på whiteboardtavlan eller fotografera dem.
Vi kommer att utföra enkla försök för att undersöka hur kraft och rörelse hänger ihop och hur fysikaliskt arbete och effekt kan kopplas till vardagen. Delta aktivt i din grupp och gör hellre några få försök grundligt än att skynda igenom så mycket ni kan.
Vi kommer att se filmer som tar upp olika aspekter om kraft, rörelse, arbete, energi och effekt och du kommer att få arbeta med olika slags uppgifter för att träna på dina kunskaper. Boken finns även inläst(https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/), så att du kan lyssna på den.

Läxor kommer att ges via studi.se(filmer som förberedelser inför lektioner) samt i form av instuderingsfrågor som förberedelse för prov. 

 

Uppgifter

 • Läxa Fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: