Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och Kärnfysik 9ace:4

Skapad 2020-01-17 01:08 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Inom detta område kommer vi att läsa om atomens uppbyggnad, olika typer av strålning, hur kärnkraftverk fungerar samt hur stjärnor alstrar energi.

Innehåll

 Tidsplanering

Här kommer en preliminär tidsplanering för veckorna 4-10. Eventuella ändringar uppdateras löpande här i unikum

 

Vecka

Torsdag

Fredag

Läxor

Övrigt

4

Transformatorer

10.2 Atomens inre

Atomens uppbyggnad, joner, isotoper

Blandade uppgifter med repetition av elekticitet och magnetism till torsdag v.5

 

5

10.2 Hur ljus uppstår

+ Arbeta med uppgifter

Muntligt läxtest elektricitet och magnetism

 

 

6

10.3 Radioaktiva ämnen

Hur radioaktiva ämnen påverkar kroppen + hur man kan mäta radioaktivitet

 

 

7

Fission + hur ett kärnkraftverk fungerar

Fusion + universum

 

 

8

Blandade uppgifter + Blandade uppgifter

Frluftsdag

 

 

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

10

Repetition kapitel 10

Prov Atom och Kärnfysik

 

 

 

Arbetssätt, metod och material

 

Vi kommer att utgå från fysikboken Spektrum, kapitel 10. 
Jag kommer att ha muntliga genomgångar och samtidigt använda mig av whiteboardtavlan eller powerpointpresentationer, för att utveckla och förklara teorin. Det är viktigt att du är delaktig genom att lyssna och ställa frågor/vara med i diskussioner. Skriv gärna av anteckningarna på whiteboardtavlan eller fotografera dem.
Vi kommer att se filmer som tar upp olika aspekter om atomer, olika typer av strålning, kärnkraft och universum och du kommer att få arbeta med olika slags uppgifter för att träna på dina kunskaper. Boken finns även inläst(https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/), så att du kan lyssna på den. 

 

Powerpoint Atom och Kärnfysik: Atom och kärnfysik

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma hur väl du förklarar begrepp och deltar i diskussioner. Vi kommer att ha ett prov där du får svara på frågor om de olika delarna inom atom-och kärnfysiken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: