👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilder har något att berätta

Skapad 2020-01-17 06:21 i Resursskola Kristianstad
I detta avsnitt kommer du att få öva dig i att analysera bilder, kombinera text och bild samt låta dig inspireras av bilder i ditt skrivande.
Grundskola 6 – 9 Svenska Bild
Alla bilder har något att berätta! I detta avsnitt kommer du att få öva dig i att analysera bilder, kommunicera vad du ser i olika bilder, kombinera text och bild, Analysera en reklambild, skriva en egen reklamtext, samt låta dig inspireras av bilder i ditt skrivande.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod: Bilden som kommunikationsverktyg

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att analysera olika bilder - både muntligt och skriftligt
 • din förmåga att analysera en reklambild
 • din förmåga att analysera en historiskbild
 • din förmåga att kombinera text och bild
 • din förmåga att använda bilder som inspiration till skrivande

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att individuellt och i grupp diskutera och analysera olika bilder som ett verktyg för kommunikation.

Fundera över varför bilder används i olika sammanhang.

Fundera över hur nyhetsbilder används.

Träna dig i att tolka olika bilder ur olika tidsepoker  - historiska bilder, sagobilder, nyhetsbilder, reklambilder - kända bilder och omgjorda bilder.

Vidare ska du lära dig att kombinera text och bild med tydlig motivering till sambandet dem emellan.

Göra en illustration till en dikt - Nocturne av Edith Södergran - välja egen teknik

Till sist kommer du också att använda bilder som inspiration till ditt skrivande och skriva en egen text med inspiration av en bild som du väljer ur magasinet National Geographic eller väljer du en bild som betyder något för dig.

Bedömningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9