Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2020-01-17 06:31 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
Jaget är det mest centrala för det lilla barnet. Detta arbetar vi ständigt med i olika former, vårt arbete är att vidga barnets omfattningar, att tydliggöra, att få upptäcka och bli medveten om sin omvärld.

Innehåll

 

 Vi har valt att arbeta med projektet "JAG". Anledningen till att vi valt att arbeta och fördjupa oss i detta projekt  beror på att efter vår observation av barngruppen, har vi uppmärksammat deras intresse av att delge av sig själva samt att barnen är nyfikna på sina kompisar, kroppar och leker ofta min och din leken. Vår tanke med vårt projekt är att barnen ska bli medvetna om sig själva och sin roll i familjen/samhället.

Vi kommer sedan att jobba vidare med kroppen, sinnena och känslor. För ett litet barn är det viktigt att lära känna sin kropp, att förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. Barnen behöver även hjälp med att förstå hur man läser av sina egna känslor och andras, därför kommer vi att arbeta med våra olika känslolägen som arg, rädd, glad, ledsen, lugn och sur.

Vi kommer även att arbeta mycket med vår värdegrund, för att det är viktigt med en god gruppanda, och att alla är justa kompisar mot varandra och andra. En trygg miljö, trygga barn är en förutsättning för att kunna tillägna sig någon kunskap.

Därför kommer vi arbeta med värdegrundsarbetet parallellt med temat ”Jag och min kropp i samspel med mina sinnen och känslor”.

naturligtvis på olika sätt 

Vårt gemensamma mål

Vårt mål är att barnen ska lära sig och utveckla kunskaper om sig själva, sin familj och sin kultur. Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för sin egen och för andras kulturella bakgrund, familjesituation, intressen och allas likheter och olikheter.

Vi vill att barnen ska lära sig samarbete, gemenskap och öka sin självkänsla och utveckla sin identitet. På detta sätt tror vi att barnen får förståelse för varandra och hur man är en bra kompis.

Att barnen utvecklar ett intresse för att upptäcka är viktigt för framtida lärande, och detta stimuleras genom att de på ett lekfullt sätt.

 

En del av uppdraget i läroplanen för förskola är att alla pedagoger ska jobba utifrån ett genusmedvetet pedagogiskt tänkande. Tanken är att varje barn ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar, och inte utifrån hans eller hennes kön! Vi vill bli mer medvetna om genusinspirerad pedagogik på förskolan, och hur vi kan tänka i vårt förhållningssätt gentemot barnen för att bidra till en mer jämställd förskola.

Hur ska vi arbeta med Projektet?

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.

Vi kommer arbeta utifrån vår Läroplan för förskolan 2018. Vi ska försöka att ha en röd tråd i hela verksamheten där vi under dagen i våra olika aktiviteter kommer reflektera och tänka kring "JAGET"

Vi kommer arbeta i små grupper.  Genom det kommer vi att ge barnen möjlighet till att bli nyfikna till att vilja våga prova sig fram och framförallt ser vi glädjen hos barnen när de får utforska och forma sin egen verksamhet tillsammans med oss pedagoger.

Vi på Jorden ser inte alltid resultat i VAD som har gjorts utan HUR vi tillsammans med barnen utvecklas på vägen under hela processen,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: