Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrspedagogik--matematiska begrepp

Skapad 2020-01-17 07:41 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F
Du kommer att arbeta i grupp med olika matematiska uppgifter och begrepp. Det kommer vara om siffrors värde /geometriska former och begrepp som dubbelt och hälften. Vi tränar på hur långt en meter är. Du kommer att få samtala om vad det innebär att vara en ledare och hur vi ska vara mot varandra.

Innehåll

Detta kommer du få träna på

 • Att beskriva olika geometriska figurer och se likheter och skillnader mellan dem.

 • Att använda begreppen dubbelt och hälften.

 • Att använda siffror och lösa uppgifter med addition i lek.

 • Att mäta på ett enkelt sätt. Hur långt är en meter?
 • Att sätta ord på hur en bra ledare ska vara.
 • Att samarbeta i grupp.

Så här skall du lära dig

Genom att:

 • Lyssna på korta genomgångar .

 • Bilda geometriska former med naturmaterial.

 • Vara formdetektiv och leta former ute.

 • I olika lekar och övningar träna på dubbelt och hälften och mäta på enkelt sätt. Vi använder oss av naturmaterial och har skogen som miljö.

 • Att samla naturmaterial för att visa en siffras värde och öva enkel addition genom att dela upp sakerna.
 • Använda ett metersnöre och mäta saker i miljön.
 • Genomföra olika samarbetsövningar.
 • Lyssna på alla i gruppen, ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: