Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-01-17 08:01 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Denna kursen handlar om de två österländska världsreligionerna: hinduism och buddhism.

Innehåll

Hinduism och buddhism

10 lektioner för så 9 Ytterbyskolan

Fakta finns i ne.se

 

Syfte

Syftet med kursen är att ni ska få en större förståelse för andra kulturer och religioner. Ni ska lära er att förstå hur andra människor tänker och resonerar.

 

Den man inte känner så bra tycker man är konstig och annorlunda. Lär man känna en person så visar det sig nästan alltid att hon är helt normal.

 

Vi tränar på följande förmågor:

Analysera olika religioner

Analysera hur olika religioner påverkar och påverkas

Reflektera över livsfrågor

Informationssökning

Argumentera kring moralMål

Du ska::

Känna till hur hinduer och buddhister bör leva

Känna till deras tankar kring livet efter detta

Känna till några av hinduismens gudar

Känna till Buddha och hans lära

Kunna jämföra olika religioner samt ha egna tankar kring religionerna.

 

Hinduism

1, Mindmap. Introduktion med syfte och mål. Karta och tidslinje. Hinduism- en heterogen religion. Vi går igenom begreppen: polyteism, reinkarnation och kastsystem.

 

2, Föreläsning om begreppen: puja, karma och Dharma. Läs- och skrivövning om gudar inom hinduism. Vedaskrifterna.

 

3, Föreläsning om hur en hindu skall leva och hur man kan få moksha. Vem är hindu?

 

 

4, Film med efterföljande diskussion.Buddhism

1, Mindmap och introduktion. Tidslinje och karta. Diskussion om begreppet ”religion”.

 

2, Berättelsen om Siddharta Gautama. De fyra ädla sanningarna och den 8-faldiga vägen.

 

3, Föreläsning: Buddhismen i världen. Skillnader och likheter mellan buddhism och hinduism. Mahayana-hinayana. Buddha som förebild.

 

4, Buddhismens levnadsregler på tavlan. Läs- och skrivövning om nunnor och munkar. Dalai Lama/lamaism. Boddhisattvas.

5, Film samt frågor inför provet.

 

5, PROV!Instuderingsfrågor hinduismen

 

• Läs s. 264-265 och svara på frågorna:

1, I vilket land tror de flesta på hinduismen?

2, Hur började hinduismen?

3, Berätta om världssjälen.

 

• Läs s. 268-269 och svara på frågorna:

4, Vilket språk är hinduismens heliga skrifter skrivna på?

5, Berätta om Vedaböckerna.

 

• Läs s. 271

6, Vad menas med att hinduismen är en tolerant religion?

7, Hur ser en hindu på världen?

 

• Läs s. 272

8, Vilka 4 saker tror alla hinduer på?

9, Berätta om samsara och reinkarnation.

10, Vad är karma?

 

• Läs s. 273-275

11, Vad menas med ”kaster”?

12, vilka är de 4 huvudkasterna?

13, Berätta lite om regler för olika kast?

14, Vad menas med ”kastlösa”?

 

• Läs s. 278-279

15, Berätta kort om tre gudar i hinduismen?

16, Varför är kon så viktig i hinduismen?

 

• Läs s. 280-281

17, Vad är målet för en hindu?

18, Hur når en hindu moksha?

19, vad är dina tankar om hinduism?

 

Instuderingsfrågor buddhismen

 

• Läs s. 292-293

1, Vad hände 560 f.Kr?

2, Berätta kort om Siddharta Gautama.

 

• Läs s. 294-295

3, Berätta kort om Siddhartas fortsatta liv.

4, Hur blev Siddharta Buddha?

 

• Läs s. 299

5, Vad heter buddhismens heliga skrifter?

6, Vad handlar skrifterna om?

 

• Läs s. 300-301

7, Vad är samsara och Karma för något?

8, Vad menar Buddha med ”den gyllene medelvägen”?

9, Vad innebär den 8-faldiga vägen?

 

• Läs s. 302-303

10, Vad är Nirvana? Hur är Nirvana?

11, Buddhas lära sammanfattas i de fyra ädla sanningarna. Vilka är sanningarna? Vad menas med dem?

 

• Läs s. 304

12, Skulle du vilja vara buddhistmunk? Varför?/varför inte?

 

• Läs s. 306

13, Vad sa Buddha om Gud/gudar?

 

• Läs s. 310 och 313.

14, Vilka är buddhismens levnadsregler?

15, Vem är buddhist?

16, Vilken religion anser du verkar vettigast?

 


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: