Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 20 åk 9 sv Argumenterande tal LJ

Skapad 2020-01-17 08:16 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med retorik för att eleverna ska få insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära sig grunderna för hur man skapar och framför ett bra argumenterande tal.
Grundskola 9 Svenska
Övertyga andra om att just din åsikt är den rätta!

Innehåll

Retorik

Jä vt 16 Retorik

Mål för elev

formulera sig och kommunicera i tal 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Innehåll

Att formulera och bemöta argument.

Genomförande

Du läser olika argumenterande texter och lyssnar på argumenterande tal.

Du lär dig olika typer av retoriska knep.

Du lär dig hur du planerar ett argumenterande tal.

Du lär dig hur du förbereder och framför detta vid ett givet datum.

 

Bedömning

Bedömningen sker när du framför ditt argumenterande tal.

 

Kursplanemål

 

formulera sig och kommunicera i tal 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Matriser

Sv
Jä vt 20 Retorik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagare till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang och trovärdighet.
Eleven visar relativ god anpassning till mottagare till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet.
Eleven visar god anpassning till mottagare till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet samt med betoning på viktiga ord och med en god kontakt med publiken.
Struktur
Talet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Talet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning.
Talet är väl sammanhängande och välstrukturerat , till exempel genom en effektiv inledning och avslutning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passar relativt väl för mottagaren.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: