👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsfråga VT20 Sköldpaddan

Skapad 2020-01-17 08:32 i Getskär Stenungsund
Förskola
Vart ska vi? Vi vill genom struktur och tydlighet ge barnen en möjlighet att bli självständiga under sin dag på förskolan. Det handlar om att få en överblick över dagen, veta vilka valmöjligheter som finns samt känna sig trygg i sina val.

Innehåll

Vi vill genom struktur och tydlighet ge barnen en möjlighet att bli självständiga under sin dag på förskolan. Det handlar om att få en överblick över dagen, veta vilka valmöjligheter som finns samt känna sig trygg i sina val.

 

Pedagogernas nyfikenhetsfråga:

"Hur gör vi utbildningen på förskolan tydligare och mer strukturerad för barnen?"

Vi vill utvärdera om den miljö vi skapar genom vår aktionsförskningsfråga bidrar till en ökad självständighet hos barnen.  

 

Hur gör vi?

Aktion 1. Vi skapar en aktivitetstavla som ger barnen en översikt över vilka aktiviteter som finns att välja på samt delar in barnen i mindre grupper. 

Aktion 2. Vi sätter upp ett pictogramschema på väggen med bildstöd som visar varje moment under dagen och i vilken ordning de kommer.

Aktion 3. Vi skapar fasta rutiner såsom morgonsamling, uppsamling innan lunch och aktivitetsstund efter läsvilan.

 

Resonera kring valda verktyg i processen:

Genom aktivitetstavlan, pictogramschemat och fasta rutiner önskar vi uppnå ett större lugn i barngruppen. Vi har tagit utgångspunkt i tidigare erfarenheter och samarbete med vår specialpedagog för att ta fram de olika verktygen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18