Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla björn v 2-7

Skapad 2020-01-17 09:02 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Fristående förskolor
Förskola
Lilla björn ska arbeta med babblarna under VT20 med tema Teknik, språk och natur.

Innehåll

 

Vecka 2 Babbas vecka

Måndag - presentera ”Babba” för barnen under samlingen(Presentation av alla babblare finns i PDF under uppgifter).Bildresultat för babba

Syfte: förskolans ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett  nyanserat talspråk ordförråd samt förmåga att leka med ord berätta, uttrycka det tankar, ställa frågor och kommunicera med andra i olika sammanhang.

 Tisdag - Titta på avsnitt av Babba och måla/pyssla med Babba som motiv.

 Under samlingen har vi Rörisgympa med babblarna (Finns i PDF).

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att Utveckla nyfikenhet kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att bygga, skapa och konsultera konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild rörelse sång och musik.

Onsdag - Utflykt till biblioteket.

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur det används för att förmedla budskap.

Torsdag - Uppdragskort.( gräsmattan).

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för naturvetenskap och växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Fredag – Barnets val. ( Blue bot)

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan 6 aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m.

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att bygga skapa och koncentrera med hjälp av olika tekniker material och redskap.

 

 

Vecka 3 Bibbi veckan

Måndag – presentera ”Bibbi”.Bildresultat för bibbi

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla urskilja uttrycka undersöka och använda Matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Tisdag – Titta på avsnitt om Bibbi och måla/pyssla Bibbi.

Vi tittar på filmen och sedan får barnen måla sin fot gul och göra ett fotavtryck för att skapa formen av Bibbi.

 Under samlingen har vi Rörisgympa med babblarna (Finns i PDF).

Syfte: skolan ska ge varje barn förutsättningar att Utveckla nyfikenhet kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att bygga, skapa och konsultera konstruera med hjälp av olika tekniker material

Onsdag – Utflykt till skogen.

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att ha förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor natur och samhälle påverkar varandra   

Torsdag- Klä flaskorna som hänger ute på gården med sockor, tyg mm. 

Värme & kyla – hur håller man värmen på vintern?

Vi ska undersöka olika materials värmeförmåga med ett Kläd - och köldexperiment för förskolan: Ta fyra lika stora PET-flaskor med lock, häll lika mycket varmt vatten (ca 37 grader) i alla flaskor. Undersök nu om olika kläder gör att vattnet blir kallt olika fort. Tänk er att flaskorna föreställer barn, kan även rita ögon, näsa och mun på flaskorna om ni vill. Fundera tillsammans vad ni ska klä på ”barnen” så att de håller sig varma så länge som möjligt och inte blir kalla och nedkylda. Klä flaskorna olika och ställ ut på gården. En flaska kan ha en vanlig bomullsstrumpa på sig – tunna kläder, en annan en blöt bomullsstrumpa, den tredje blöt yllestrumpa och den fjärde torr yllestrumpa. Låt barnen få gissa vad som händer och sedan både känna och se hur det gick! Om man vill kan man ta en termometer och mäta temperaturen efter någon timma eller två.

Material: Flaskor. Termometrar. Protokoll, skrivunderlägg, pennor, ullstrumpor, bomullsstrumpor.Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att ha förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor natur och samhälle påverkar varandra   

Fredag – Barnets val. ( Programmering av en kompis)

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan 6 aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m.

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att bygga skapa och koncentrera med hjälp av olika tekniker material och redskap.

 

 

Vecka 4 Bobbo veckan

Måndag - presentera ”Bobbo”Bildresultat för bobbo

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, Koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ha hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Tisdag - Titta på avsnitt om Bobbo, måla/ pyssla Bobbo. Personalen skapar Bobbomasker som barnen sedan själva får måla och dekorera. 

 Under samlingen har vi Rörisgympa med babblarna (Finns i PDF).

Syfte: skolan ska ge varje barn förutsättningar att Utveckla nyfikenhet kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att bygga, skapa och konsultera konstruera med hjälp av olika tekniker material

Onsdag – Utflykt till Solhaga parken.

Syfte: skolan ska ge varje barn förutsättningar att Utveckla nyfikenhet kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att bygga, skapa och konsultera konstruera med hjälp av olika tekniker material

Torsdag – kopiatorn. ( i skogen). S. 85 i ”leka och lära naturvetenskap och teknik ute”.

Barnen får en äggkartong med olika naturmaterial i hälften av facken. Barnen får sedan i uppdrag att hitta likadana föremål och lägga i de tomma facken. Vi övar på begrepp kring par/samma/likadan samt räkning och begrepp för olika ting i naturen. 

Material: Äggkartonger eller plastlådor med flera små fack.

Syfte: skolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problem ställningar.

Fredag – Barnets val.

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan 6 aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m.

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att bygga skapa och koncentrera med hjälp av olika tekniker material och redskap.

 

Vecka 5 Dadda veckan

Måndag -presentera ”dadda”.Bildresultat för dadda

Syfte: Skolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Tisdag – Titta på avsnitt om Dadda, Måla/pyssla Dadda.Barnen får välja fritt vilket material de vill arbeta i för att skapa sin egen Dadda.

 Under samlingen har vi Rörisgympa med babblarna (Finns i PDF).

Syfte: skolan ska ge varje barn förutsättningar att Utveckla nyfikenhet kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att bygga, skapa och konsultera konstruera med hjälp av olika tekniker material

Onsdag – Utflykt till Haga parken.

Syfte: Utforska vårt närområde och naturen

Torsdag – Skapande i snö (eller tö) måla snö/ spraya på snö/ skapa mönster på träd med hjälp av snö.

Landart är en konstform där konstnärer bygger konstverk ute i naturen av naturmaterial.

Konstverken finns sedan kvar tills väder och vind suddat ut dem. Ofta fotograferas eller filmas konstverken först och ni kan hitta många sådana bilder via internet. Bildsök/googla på Landart eller t ex konstnären Andy Goldsworthy. Ta ut en bricka när det snöar. Plocka fram er lupp och titta på snökristaller. Upptäck att ingen är den andra lik och att de är symetriska! Måla era egna snökristaller med vit kladdkrita på svart papper eller klipp fina snökristaller av vita papper. Bygga med snö packade i lådor. Djurskulpturer av snö, måla med vattenfärg och pensel eller blanda ut karamellfärg i blomspruta och duscha på snöskulpturen. Måla med snö på träd/vägg.

Material: Bilder/Illustrationer som ger inspiration till Land-art och snöskapande. Sprayflaskor. Vattenfärg. Vatten.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att bygga skapa och med hjälp av olika tekniker material och redskap.

Fredag - Barnets val.

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan 6 aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m.

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att bygga skapa och koncentrera med hjälp av olika tekniker material och redskap.

 

Vecka 6 Diddi veckan

Måndag - presentera ”Diddi.” Bildresultat för diddi

Syfte: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kreativitet, nyfikenhet och lust att leka och lära.

Tisdag - skapa Diddi med hjälp av handtryck.

 Under samlingen har vi Rörisgympa med babblarna (Finns i PDF).

Syfte: skolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kreativitet nyfikenhet och lust att leka och lära förmåga att skapa, bygga med hjälp av olika tekniker material och redskap.

Onsdag – Utflykt till Ankorna.

Syfte:

Torsdag – skapa konst av naturen (ute på gräsmattan). Vi fortsätter med Landart men i andra former ute på gräsmattan, vi samlar naturmaterial och skapar bilder tillsammans med barnen.

För att kunna skapa en hållbar utveckling behöver vi fördjupa relationen mellan människa och miljö.  Land Art är en konstform som innebär skapande ute i naturen och man får här direkt praktiska erfarenheter av vad som är ok, eller inte och då även i förhållande till allemansrätten. Relationen till naturen blir det centrala i arbetet som stimulerar till nyfikenhet och kreativitet. Vi vill uppmuntra barnen till att se bortom det uppenbara! Ett löv på marken är så mycket mer än bara löv. Det är del i ett ekosystem och det har färg, form och mönster.   

Syfte: förskolan ge varje barn förmåga att utforska beskriva med olika uttrycksformer ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Förskolan ge varje barn förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap.            

Fredag -förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att bygga skapa och koncentrera med hjälp av olika tekniker material och redskap.

Barnets val.

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan 6 aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m.

Syfte: förskolan ge varje barn förutsättningar att öka självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

 

Vecka 7 Doddo veckan

Måndag – Presentera ”Doddo.” Bildresultat för doddo

Syfte: Förskolan ge varje barn förutsättningar att öka förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Tisdag – Titta på avsnitt om Doddo, måla/ pyssla Doddo. Personalen förbereder hjärtan som barnen sedan själva får dekorera/färglägga.

 Under samlingen har vi Rörisgympa med babblarna (Finns i PDF).

Syfte: förskolan ge barn förutsättningar att öka förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap

Onsdag – Utflykt till Biblioteket.

Syfte: Förskolan ge barnen förutsättningar att öka intresse för berättelse ,bilder och texter i olika medier så väl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av ,tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Torsdag – Måla stenar/ pinnar.

Istället för att skapa med naturmaterial som färg/form så skapar vi nu istället med naturmaterialet som målarduken. Barnen får måla, dekorera och skapa med stenar, pinnar och annat kul vi hittat på våra utflykter. Kanske blir det babblare, stentroll, djur eller bilar? Bara fantasin sätter gränsen!

Syfte: förskolan ger barnen förutsättningar att öka fantasi och föreställningsförmåga .

Fredag - Barnets val.

 

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan 6 aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m.

 

Uppgifter

 • Rörisgympa och Presentation av babblarna

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: