Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema känslor med Babblarna

Skapad 2020-01-17 09:05 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Känslor med Babblarna

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen visar stort intresse för att göra skapande aktiviteter och för Babblarna

Vi arbetar vidare med Babblarnas känslor med TAKK

 

 

__________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 __________________________________________________________________________________

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 __________________________________________________________________________________

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

___________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

Vi vill belysa barnen att det är accepterat att visa sina känslor så länge man inte gör någon annan illa.

 

Lärandeobjekt: Känslor med TAKK

___________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Vi är närvarande och hjälper barnen med sina känslor

Metod - START och TAKK material. Skapa en Babblar-bok.

Material - Böcker på olika sätt,bilder Ipad med musik, rörelse och skapande material

Miljö - Göra materialet synligt för barnen

___________________________________________________________________________

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: