Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulingens fritidshems Uteaktivitet vt-20

Skapad 2020-01-17 09:16 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 2 Idrott och hälsa
I vår kommer vi att vara utomhus och ha lek och aktiviteter. Vi kommer att vistas på vår skolgård samt närmiljö. Så småningom om kommer vi att göra utflykter.

Innehåll

Syfte 

Vi kommer att vara utomhus för att främja hälsa och rörelse.  Vi erbjuder eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt utomhus och träna på sin förmåga att delta i sociala lekar och vara aktiv utomhus. Kunna vistas ute i alla väder och årstider i olika miljöer. 

 

Undervisning 

Du kommer att få vistas på skolgården i den lärmiljö som skolan erbjuder.

Du kommer att få delta i styrda gemensamma aktiviteter. 

Du kommer att få göra egna val över din vistelse utomhus på skolgården.

Du kommer att få vistas i närmiljö samt gå på utflykter.

Du kommer att få vara utomhus i olika årstider samt väder. 

Du kommer att få träna på att ta dig fram säkert i trafiken och lära dig trafikregler. 

 

Utvärdering 

Vi kommer med jämna mellanrum göra en utvärdering genom att använda oss av exit tickets samt dokumentera i vår lärlogg. 

Eleverna får även ge feedback på våra fritidsråd där de tillger sitt inflytande och delaktighet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: