Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Timjan- Projektplanering 3- Kroppen och Hälsa

Skapad 2020-01-17 09:21 i 182341 Förskolan Kryddgården Stockholm Farsta
Förskola
Kroppen, natur och hälsa

Innehåll

 

Vad (innehåll):Vi vill att barnen får en ökad förståelse för hur kroppen fungerar  och deras rätt till integritet samt sambandet mellan kroppen och hälsa. 

 

Varför (syfte): I tidigare projekt utifrån WKI utvecklingsområde  har vi arbetat med Hållbar utveckling där vi fokuserade på återvinning samt hur detta påverkar  naturens olika kretslopp och miljö, detta leder i sin tur att till att människors kropp och hälsa påverkas på olika sätt, exempelvis genom klimatförändringar. Under tiden har även barnen visat nyfikenhet för varandras kropp och olikheter bland oss i barngruppen. Detta har lett att vi kommer att fördjupa oss i kroppen och hur hälsa natur och miljö hänger ihop och påverkar varandra. 

 

Hur (metod):Vi kommer att börja med att lyfta fram likheter och olikheter i kroppen i barngruppen. Detta ska vi göra genom att barnen får undersöka  genom att ritar varandra och samtala om deras ritningar. Utifrån barnens intresse kommer projektet att fortsätta och utformas därefter. Projektet kommer att anpassas utifrån barnens egna förutsättningar och tidigare erfarenheter.

För att väcka barnens nyfikenhet och intresse kommer vi att besöka biblioteket och låna böcker som handlar om kroppens olika funktioner.

Vi kommer att använda oss av digitala verktyg i vår undersökning och i skapande i projektens gång. Vi behöver inte förändra något i miljön , men vi kommer att använda oss av relevant material vid behov.

Vi kommer att samtala om rätten till sin egen kropp och integritet med barnen samt hur viktigt det är exempelvis med fysisk aktivitet för att vi ska vara friska och kroppen ska må bra.

Vi alla i arbetslaget bekräftar barnens och funderingar och tankar under projektens gång även om var och en av pedagogerna ansvarar för var sin egen grupp och dokumentation.

Vi kommer att använda oss av reflektionsmallar för att undersöka och reflektera över barnens funderingar och tankar. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: