Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaveckor Alfabeta

Skapad 2020-01-17 09:29 i Förskolan Hagalund Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn har rätt till ett språk. Alfabeta kommer finnas i miljön här på Hagalund för att hjälpa barnen att utveckla sitt språk.

Innehåll

BAKGRUND

Alfabeta är alltid med i utbildningen men vi har nu valt att fördjupa oss i språket ännu mer. Vi pedagoger upplever att barnen har ett intresse av sitt namn och vad namnet innehåller för bokstäver. Efter lunch varje dag läser vi böcker. Tanken är att en lugn aktivitet tar vid samtidigt som barnen får berättelser, bilder och texter att utforska. 

Vi har också inplanerade aktiviteter ihop med alfabeta två gånger i veckan. 

MÅL

Varje barn ska känna att deras språk är viktigt. Här på Hagalund fokuserar vi på det svenska språket till en början, men kommer att fördjupa oss lite i barnens hemspråk för att barnen ska få känna en tillhörighet och stolthet. Alfabeta ska finnas här för att stötta barnen i språkvärlden.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har delat in barnen i två grupper, grön och gul. Vi kommer att satsa på grupper och aktiviter måndagar och tisdagar under vecka 4-8.

Alfabeta tydliggörs vid samlingar och i musik och sång. Varje dag läser eller lyssnar vi på olika sagor, vi använder oss även av en app som heter Ugglo där barnen själva kan lyssna på sagor både på svenska och på deras hemspråk. 

Vi kommer även att jobba mycket med igenkännandet av deras bokstäver till deras namn, besöka biblioteket, jobba med 10 kompisböckerna som är kopplade till barnkonventionen som handlar om barns rättigheter. 

I olika aktiviteter så kommer vi även bjuda in dem andra lärvännerna, krea-tiva, ute-ugo, rör-else, hjärtrud, lek-Levi och räkne-Reza då alla flyter samman väldigt lätt i de aktiviteter vi planerat. 

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Alfabeta dokumenteras mycket med fotografering. Lärloggar skrivs också till barnen och läggs in. Vi dokumenterar både med och utan barnen. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet dokumenteras, reflekteras och analyseras efter två veckors arbete innan vi fortsätter med temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: