👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn-projektplanering 3 - Varför går de tre bockarna över bron?

Skapad 2020-01-17 09:32 i 182351 Förskolan Morgongården Stockholm Farsta
Förskola
Varför går de tre bockarna över bron?

Innehåll

 

Vad (innehåll):

Under hösten har vi påbörjat ett arbete med sagan om Bockarna Bruse. Barnen har varit i skogen där de fått lyssna och titta på den. Barnen har sedan samlat rekvisita i form av naturmaterial och dramatiserat sagan i skogen.

Nu ska vi återuppta detta arbete med Bockarna Bruse och vi kommer i detta projekt sträva efter att arrangera olika undervisningssituationer där vi arbetar i riktning mot målen i Lpfö 18.

Varför (syfte):

Vi har valt att använda oss av Sagan om Bockarna Bruse då det är en saga som fångar samtliga barn i alla åldrar på vår avdelning. Sagan om Bockarna Bruse kan möjliggöra för oss att arbeta mot målen i matematik, naturvetenskap, teknik samt språk och kommunikation. Barnen kommer också får möjlighet att skapa med olika material samt arbeta med det digitala verktyget.

Hur (metod):

 Vi kommer dela in barnen i olika grupper utifrån dess förmågor och planera undervisningstillfällen utifrån detta. I återuppstarten  av vårt projekt har vi arrangerat aktiviteter som möjliggjort för oss att göra en förbedömning av barnens förmågor och intressen. Utifrån detta kommer vi nu fortsätta vårt arbete med Bockarna Bruse. Vi kommer arbeta i mindre grupper och låta samtliga barn ta del av alla aktiviteter med då anpassa svårighetsgraden till barnens egna förmågor och förutsättningar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18