Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans uppstart

Skapad 2020-01-17 09:33 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

Sång samling med påsen

 

 

 

Lärandefokus  

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förståelse för språkets rytm och melodi, förståelse för rim och ramsor

 

 

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Språkliga förmågan, utveckla ordförråd och språkets melodi

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Samling med sånger , möta andra språk som sånger på engelska, erbjuda rekvisita, kort, bilder, flanobilder

 

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Vilka sånger ska vi sjunga?

 Vad ska vi sjunga?

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Barnen känner igen och har mött sang samling varje morgon i pedagogisk verksamhet. Barnen visar intresse för sångpåsen  via kroppen , de pekar och säger till om att sjunga igen. Barnen blir delaktiga i att välja olika leksaker i påsen och tränas i att vänta på sin tur, sociala lekkoder.

 

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

Vi vill planera att dela upp en gemensam samling med 16 barn till två samlingar så varje barn ska komma till tals, blir lyssnade och sedda samt ger fokus och uppmärksamhet.

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

Barnen hade sång samling 2 gånger per dag och visade intresse för sånger, det visades via deras glädje och lust att sjunga tillsammans med andra barn.

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

Barnen lär av varandra där de repeterar , försöker härma ord, stavelser när vi sjunger på samlingen. Man kunde höra deras språkliga uttryck, nya ord och stavelser vid sjungande av rim och ramsor.

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

Sångsamling är vardaglig pedagogisk aktivitet så vi kommer planera undervisningstillfälle närmaste dagar.

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

Vi ska dela upp barnen i små grupper, två samlingar, planera BAIO schema med översikt, förbereda all pedagogisk rekvisita och material, att genomföra , göra POST och utvärdera i arbetslaget.

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 Att vi väl förberedda för undervisningstillfället

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: