Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa ÅK 4 VT 2020

Skapad 2020-01-17 09:53 i Förslöv skola F-9 Båstad
Du ska leka och röra på dig både inne och ute för att må bra.
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Nu har du redan kommit långt i att utveckla din rörelseförmåga och i att lära känna olika idrotter. Du har fått lära dig olika sammanhang mellan träning och hälsa.

Innehåll

Konkretisering:

I ämnet idrott och hälsa ska du nu få sammanfatta olika rörelser, leka nya och bekanta lekar samt lära känna nya idrotter. Samtidigt kommer du att gå vidare i att ta eget ansvar för delar av eller en hel lektion. Vi kommer att fördjupa samarbetet och hur vi lever sportsligt beteende. Vi kommer att fördjupa samtalen om olika träningsformer och vad dom gör med dig och din kropp och själ.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • lära känna vissa bollsporter efter "minireglerna" t.ex. handboll och basket
 • träna styrka och uthållighet
 • träna ute och lära känna närmiljön
 • arbeta med "warm-up" och "cool-down" och deras betydelse för din kropp
 • träna att samtala om våran egen upplevelse av idrotten/träningen
 • träna samarbete och sportsligt beteende

 

Kunskapskrav:

Jag kommer att 

 • titta på hur du kan koppla och sammanfatta olika rörelser (till ex. springa och studsa en boll)
 • titta på hur du tränar din styrka och uthållighet
 • titta på hur du samarbetar med gruppen 
 • titta på hur du organiserar egna delar av lektionen
 • lyssna och samtala med dig för att få veta hur du upplever olika rörelser och idrotter
 • samtala med dig om säkerheten när vi är på idrotten och vad man kan göra för att inte skada sig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: