Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan: Rollekar

Skapad 2020-01-17 09:56 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Rollekar är just nu en central del i vår verksamhet eftersom barnen efterfrågar tid och utrymme för dessa. Denna planering syftar till att skapa förutsättningar och möjligheter för barnen att utveckla lekarna tillsammans genom olika estetiska uttryck.

Innehåll

 

 

 

Datum för upprättande av planen:

Januari 2020

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.:

 20 barn i åldern 3-5år

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

Vi vill främja barnens rollekar där djur ofta är en central del, då vi ser leken (den fria och den planerade) som en viktig del av undervisningen. Detta vill vi göra genom att tillsammans skapa plats och utrymme där lekarna kan utforskas och utvecklas, men också ge barnen möjlighet att arbeta tillsammans i ett kreativt skapande. Vi utgår från barngruppens intresse för rollekar och vill att barnen ska få möjlighet att gå djupare in i dessa genom rekvisita, fysiska miljöer och utrymme i tid och organisation.

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

se nedan

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid

Barnens egna lekar har inspirerat detta projekt.

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

Se läroplansmål ovan. VI vill främja barnens kreativa tänkande och skapa förutsättningar för att utveckla de rollekar som barnen är inne i. Vi vill också fortsätta koppla barnens intressen till ett skapande i verkstaden kopplat till vårt projekt kring materialvård och materialmöjligheter. Vi ser leken som en viktig del av barnens utveckling och vill att undervisningen ska främja denna. 

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

Gemensamt skapande av en stor teaterkuliss, där vi först skapar en mindre skiss som förlaga.

Utrymme för dessa lekar tillsammans med pedagoger och barn

Vidare arbete med berättelser och sagor genom dramatisering och lek

Skapande av dräkter eller djur med olika material 

Förstärkning av upplevelsen genom digitala verktyg

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: